Đang tải... Vui lòng chờ...

nha thep lap ghep

Sắp xếp theo:

Xốp cách nhiệt EPS

Xốp chống nóng, xốp cách nhiệt, xốp khối bù nền

Mốp xốp (Foam) EPS được sản xuất từ nguyên liệu dạng hạt Expandable PolyStyrene EPS resin. Hạt EPS nguyên sinh được kích nở thông qua nhiệt độ 90C kích nở 20 đến 50 lần....

Xốp cách nhiệt EPS

Mốp xốp EPS định hình từ hạt được kích nở nên trong thể tích M3 chứa từ 3,000,000 đến 6,000,000 hạt nhỏ kết dính dạng tổ ong kín mạch và trong mỗi tế bào hạt nhỏ sau khi nở chứa bên trong 98% là không

xốp cứng tỷ trọng cao

Mốp xốp (Foam) EPS được sản xuất từ nguyên liệu dạng hạt Expandable PolyStyrene EPS resin. Hạt EPS nguyên sinh được kích nở thông qua nhiệt độ 90C kích nở 20 đến 50 lần.

Đối tác của Nhatheplapghep